Projectes Fred Calor i Gas a València

Una altra gran part a la secció de projectes d’instal·lacions, en la qual abordem el teu projecte dissenyant, de la forma més eficaç la instal·lació, ja sigui de renovació d’aire del local, aire condicionat, extracció de fums, gas i calefacció o altres.

Respecte la climatització podem dir que és la més usual dins de l’àmbit d’activitats d’ús públic com ara restaurants, supermercats entre altre tipus de locals a causa que mantenir les temperatures adequades a les sales és molt important.

Dins de la varietat d’aquest tipus de projectes comptem amb projectes de centrals de producció d’aigua freda i calenta mitjançant bombes de calor que es poden necessitar en molts casos en què es necessiti un gran abastament d’aigua a diferents temperatures.

També en l’ús industrial i comercial avui en dia és molt necessari i útil l’ús de càmeres fredes / frigorífiques i de refrigeració industrial per poder emmagatzemar, refrigerar productes, etc …

Així com en altres casos sales de calderes per a diferents usos.

En els projectes de gas hi ha de diversos tipus depenent de l’ús que necessiti el client;

Projectes amb dipòsit fix de GLP com els que hem realitzat en diverses residències o amb ampolles de propà de 35 kg més típics d’Hotels o Restaurants.

No dubti en demanar-nos assessorament per al teu projecte, nosaltres dissenyarem el projecte de la forma més eficaç perquè després pugui ser executat fàcilment per l’instal·lador sense cap problema.

9 + 11 =