PROJECTES FOTOVOLTAICS DE VENDA D'ENERGIA

PROYECTOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

L’energia solar continua creixent, els nostres professionals s’emparen en la seva experiència en el disseny d’instal·lacions > 2 GW en instal·lacions de venda d’energia i > 4 MW en instal·lacions d’autoconsum.

Comptem amb gran experiència en la tramitació (gestió i sol·licitud del punt i capacitat d’interconnexió), disseny, supervisió i legalització de projectes d’interconnexió:

  • LAMT, LSMT: Línies Aèries i Subterrànies de Mitja Tensió
  • CEEM: Centre de lliurament d’energia i mesura
  • CT: Centre Transformador
  • CSI: Centre de seccionament independent
  • SUBESTACIONS TRANSFORMADORES

EXEMPLES

Instal·lacions fotovoltaiques de venda d’energia sense o amb acumulació (Horts solars, parcs fotovoltaics, grans superfícies)