INSPECCIONS AÉREES Y DRONS

Utilitzem vehicles aeris no tripulats amb la finalitat de realitzar el seguiment de les obres i el manteniment preventiu d’instal·lacions en zones de difícil accés. Ortofotos, planimetria i modelats 3D.