ASSESSORAMENT LEGAL i INFORMES TÈCNICS 

– LEGALITZACIONS A TRAVÉS D’ORGANISMES PÚBLICS
– INFORMES TÈCNICS I VALORACIONS ECONÒMIQUES
– TAXACIONS
– PERITACIONS

– INFORMES I PROJECTES D’INVERSIONS INDUSTRIALS
– REPLANTEJAMENTS, COL·LABORACIONS, ETC.
– INFORMES EN DIRECCIÓ D’OBRA
– SUPERVISIÓ