TIPUS DE PROJECTES d’instal·lacions

Per a més informació fes click als los icones.

ELECTRICITAT
AIGUA
FRED I CALOR
GAS
LLICÈNCIES D’OBERTURA I AMBIENTALS
ELECTRICITAT

Ens encarreguem de fer arribar el subministrament elèctric on es necessite mitjançant la distribució i el disseny més adequats de la instal·lació segons el tipus de projecte.

– BAIXA TENSIÓ:
• INDÚSTRIES: mecanitzats, pintat, prefabricats de formigó, plàstics, mobles metàl·lics, forns.
• TALLERS: reparació de vehicles, marbre, fusteries, ferramentes, lacats, maquinària.
• MAGATZEMS: exposició de mobles, adobs, perfumeria i drogueria, rajoles, pintures, articles pirotècnics.
• LOCALS COMERCIALS: alimentació, roba.
• ESTABLIMENTS PÚBLICS: sales de bingo, pubs, restaurants, gimnasos, salons recreatius, oficines de correus, bancs.
• ESPECTACLES PÚBLICS: cinemes, discoteques, auditoris de música, teatres, cases de cultura, poliesportius.
• ESTABLIMENTS SANITARIS: centres de salut, hospitals, residències.
• EDIFICIS D’HABITATGES.
• GARATGES DE VEHICLES AUTOMÒBILS.

– URBANITZACIONS: instal·lacions de MT, C.T., B.T. i enllumenat públic
– LÍNIES D’ALTA TENSIÓ.
– LÍNIES DE MITJA TENSIÓ
– LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ.
– CENTRES DE TRANSFORMACIÓ:
Prefabricats i intempèrie.
– ENLLUMENAT PÚBLIC:
En poblacions, carreteres i urbanitzacions.

VEURE EXEMPLES DE TREBALLS REALITZATS

CLICA ACÍ
AIGUA

Dissenyem  la instal·lació i satisfem  les necessitats del client amb l’execució del projecte, de la forma més econòmica,  per tal d’obtindre el subministrament d’aigua.

FONTANERIA:
• Amb suficient cabal i pressió en xarxa.
DEPURADORA:
• Prefabricades d’oxidació total.
ESTACIONS DE REBOMBEIG:
• Aigües residuals i potables.

ELEVACIÓ:
• Pous amb electrobombes submergides i verticals.
CANONADES I DIPÒSITS:
• PVC, formigó i metàl·lics

VEURE EXEMPLES DE TREBALLS REALITZATS

CLICA ACÍ
FRED  CALOR GAS

Abordem el teu projecte dissenyant, de la forma més eficaç, la instal·lació, ja siga de renovació d’aire del local, aire condicionat, extracció de fums, gas,  calefacció o d’altres.

– CLIMATITZACIÓ:
Central de producció d’aigua freda i calenta mitjançant bombes de calor.
Cambres fredes. Sales de calderes.
– REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL:
Cambres de conservació de fruites.
– GAS:
Amb dipòsit fix de GLP
Amb ampolles de propà de 35 kg.

– AIRE CONDICIONAT:
Consoles, màquines compactes i partides amb i sense bomba de calor.
Conductes de fibra de vidre i circulars de xapa galvanitzada.

VEURE EXEMPLES DE TREBALLS REALITZATS

CLICA ACÍ
LLICÈNCIES D’OBERTURA I AMBIENTALS

Condicionem i legalitzem la teva activitat (bar, taller, pub, botiga, hospital, clínica, discoteca, restaurant, fàbrica, …).Trobem la solució òptima per aconseguir la llicència d’obertura ràpidament.

– QUALIFICADES:
Indústries, tallers, magatzems, garatges, comerços.
– RECREATIVES:
Establiments i espectacles públics.
– PREVISIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS:
• Detecció amb central. Detectors iònics, termovelocímetres i alarmes.
• Extinció amb cisterna, grup de pressió, grup electrogen i mànega.
• Central de robatoris, parallamps.
– INSONORITZACIÓ:
• Mitjançant fibra de vidre, poliestirè, llana de roca, suro, PKB-2, Calibel, sostres acústics, terres flotants.

– APARELLS ELEVADORS (GRUES TORRE)
• Estacions, autodesplegables i sobre carril.
– SEMÀFORS
• En vies, carrers i carreteres.
• En garatges i aparcaments de vehicles.
– CORRECCIÓ DE CONTAMINACIÓ
• En indústries diverses.
– D’IMPACTE AMBIENTAL
• En indústries diverses.

INSTAL·LACIONS EN 3D

PROJECTE DE LES INSTAL·LACIONS EN TRES DIMENSIONS MITJANÇANT UNA DE LES NOVES METODOLOGIES INTEGRADORES D’INFORMACIÓ. AQUEST PROGRAMA ENS PROPORCIONA LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA REAL DE TOT TIPUS D’INSTAL·LACIONS. REDUINT LA DUPLICITAT D’INFORMACIÓ S’EVITEN LES POSSIBLES INTERFERÈNCIES I ELS PROBLEMES ENTRE LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS A EXECUTAR.