LLICÈNCIES D’OBERTURA I AMBIENTALS

LLICÈNCIES

Elaborem el teu informe o projecte tècnic visat condicionant i legalitzem la teva activitat (bar, taller, pub, botiga, hospital, clínica, discoteca, restaurant, fàbrica …), trobant la solució òptima per aconseguir la llicència d’obertura ràpidament.

Aquesta llicència ha de ser atorgada per l’ajuntament municipal i verifica el compliment de les condicions d’habilitació i ús de l’activitat.

Nosaltres ens reunim amb el tècnic competent de l’ajuntament prèviament abans de començar a realitzar el projecte o informe per assegurar-nos que prenem les mesures necessàries ja que poden variar depenent de la població o el tècnic de l’ajuntament.

Aquesta llicència ha de ser renovada si canvia el tipus d’activitat del local, hi hagen modificacions en el mateix o hi haja un canvi de propietaris.

Recomanem a l’hora de buscar un local per exercir una activitat ens consulte abans  si compleix els seus requisits de la normativa actual per ser conscients de si compleix totalment o es necessitaran alguns canvis per obtenir-la llicència.

La nostra forma de treballar i realitzar els projectes o informes és molt familiar. Una vegada el propietari es pose en contacte amb nosaltres anem a supervisar el local, posteriorment confirmem si compleix els requisits de la normativa actual i ens reunim amb el tècnic municipal, i informem al propietari dels canvis, mesures o consells que s’han de dur a terme per a la obtenir la llicència de la forma més eficient. Llavors ens posem mans a l’obra on som especialistes; en la redacció d’informes i projectant l’activitat en plans perquè quede tot totalment indicat i detallat per a posteriorment obtindre la llicència.

Depenent del tipus d’activitat hauran uns requeriments. Tenim gran experiència en activitats de tot tipus:

INNÒCUES: Petits comerços, petites oficines de serveis …

QUALIFICADES:

Indústries, tallers, magatzems, garatges, grans comerços …

– RECREATIVES:

Establiments i espectacles públics.

– PREVISIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS:

  • Detecció amb central. Detectors iònics, termovelocímetres i alarmes.
  • Extinció amb cisterna, grup de pressió, grup electrogen i mànega.
  • Central de robatoris, parallamps.

– INSONORITZACIÓ:

  • Mitjançant fibra de vidre, poliestirè, llana de roca, suro, PKB-2, Calibel, sostres acústics, terres flotants.

– APARELLS ELEVADORS (GRUES TORRE)

  • Estacions, autodesplegables i sobre carril.

– SEMÀFORS

  • En vies, carrers i carreteres.
  • En garatges i aparcaments de vehicles.

– CORRECCIÓ DE CONTAMINACIÓ

  • En indústries diverses.

– D’IMPACTE AMBIENTAL

  • En indústries diverses.

6 + 2 =