Un servei profesional i de qualitat

Uns serveis professionals per cobrir totes les necessitats del client, que inclouen l’avantprojecte, els estudis de viabilitat, la gestió de llicències i permisos, el  projecte d’execució, l’assistència integral de l’obra, els quadres comparatius, els projectes d’activitats i obres, etc .

A més, el nostre Estudi d’Enginyeria està especialitzat en tots els tipus d’instal·lacions específiques del camp de l’enginyeria industrial.

PROJECTES ELÈCTRICS

Ens encarreguem de fer arribar el subministrament elèctric on es necessite mitjançant la distribució i el disseny més adequats de la instal·lació segons el tipus de projecte.

PROJECTES D’AIGUA

Dissenyem  la instal·lació i satisfem  les necessitats del client amb l’execució del projecte, de la forma més econòmica,  per tal d’obtindre el subministrament d’aigua.

PROJECTES DE FRED, CALOR I GAS

Abordem el teu projecte dissenyant, de la forma més eficaç, la instal·lació, ja siga de renovació d’aire del local, aire condicionat, extracció de fums, gas,  calefacció o d’altres.

LLICÈNCIES D’OBERTURA

Condicionem i legalitzem la teva activitat (bar, taller, pub, botiga, hospital, clínica, discoteca, restaurant, fàbrica, …).Trobem la solució òptima per aconseguir la llicència d’obertura ràpidament.

PROJECTES D’OBRES I INTERIORISME

Ens encarreguem de dissenyar els plànols a l’hora de fer la nova distribució. Estudiem les diferents solucions i la seva valoració econòmica. Portem a terme una direcció d’obra professional així com el projecte d’interiorisme, per part d’un especialista, en els casos en què el client ho sol·licite.

CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Realitzem el certificat obligatori requerit pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per a tots els habitatges i locals que hagen de ser llogats o comprats.

INSPECCIONS AÈRIES AMB DRONES

Utilitzem vehicles aeris no tripulats amb la finalitat de realitzar el seguiment de les obres i el manteniment preventiu d’instal·lacions en zones de difícil accés. Ortofotos, planimetria i modelats 3D.

RENOVABLES I AUDITORIES ENERGÈTIQUES

Producció d’energia i reducció dels consums energètics de manera sostenible mitjançant l’estalvi energètic i econòmic.

A MÉS OFERIM SERVEIS D’ASSESSORAMENT, SUPERVISIÓ, VALORACIÓ, GESTIÓ I INFORMES

Oferim serveis amb gran experiència en: informes d’avaluació d’edificis (IEE), taxacions immobiliàries, gestió energètica, certificats, memòries, annexos, amidaments, legalitzacions, supervisió, inspecció, avaluació i qualificacions.

Àrea de ENGINYERIA