AUDITORÍES ENERGÈTIQUES

Reduïm els consums energètics en el sector industrial de manera sostenible a través de l’estalvi energètic i econòmic, en compliment de la normativa vigent (obligatori per a grans empreses). A més, auditem energèticament l’enllumenat públic.