INSTAL·LACIONS EN TRES DIMENSIONS

REPRESENTACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS EN TRES DIMENSIONS MITJANÇANT UNA DE LES NOVES METODOLOGIES INTEGRADORES D’INFORMACIÓ. AQUEST PROGRAMA ENS PROPORCIONA LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA REAL DE TOT TIPUS D’INSTAL·LACIONS. REDUINT LA DUPLICITAT D’INFORMACIÓ S, EVITEN LES POSSIBLES INTERFERÈNCIES I ELS PROBLEMES ENTRE LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS A EXECUTAR.