Som una empresa FORMAL

Aquesto ESTUDI, dirigit per Salvador Palomares, titulat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny de la Universitat Politècnica de València i col·legiat en el COITIG “Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de València” amb el Núm. 3586, va obrir les portes el 1980 i avui és una empresa amb gran experiència i prestigi dins de la Comunitat Valenciana, que realitza projectes en diverses poblacions.
Les innovacions, la contínua formació i el treball organitzat han donat com a fruit més de 3.000 projectes realitzats pel nostre estudi, que té com a activitat principal la de prestar serveis d’enginyeria.